Tallinna Linnavalitsus 06.06.2012 määrus number 24.
Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamine Tvk m 32 02.09.2004 09.09.2004