Tina tn 18 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 30.05.2012 korraldus number 777

Redaktsiooni kehtivus 30.05.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 08.05.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.