Tallinna Linnavolikogu 17.05.2012 otsus number 76.
Tallinna parkimiskorralduse andmekogu asutamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine