Järveotsa tee 54b maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 16.05.2012 korraldus number 691

Redaktsiooni kehtivus 16.05.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 25.04.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.