Tallinna Linnavalitsus 16.05.2012 korraldus number 691.
Järveotsa tee 54b maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 25.04.2087

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Endise talukoha "Otti II nr. 2" maa osaline kompensatsiooni määramine Tlv k 137 01.02.2012
2 Endise talukoha "Otti II nr. 2" maa osaline mittetagastamine Tlv k 1548 12.10.2011
3 Haabersti linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine Tvk o 28 10.03.2011
4 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
5 Endise "Otti II nr.2" maa osaline kompensatsiooni määramine Tlv k 2037 28.11.2007
6 Endise "Otti II nr.2" maa osaline kompensatsiooni määramine Tlv k 1780 17.10.2007
7 Akadeemia tee 31a ja Kadaka tee 64a maa osaline tagastamine Tlv k 960 17.05.2006