Tallinna supelrandadele ametlike kohanimede määramine

Tallinna Linnavalitsus 16.05.2012 määrus number 17
jõustumine 21.05.2012

Redaktsiooni kehtivus 21.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    16. mai 2012 nr 17

 

 

 

 

 

Tallinna supelrandadele ametlike koha nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest määrata Tallinnas kasutusel olevate supelrandade nimed ametlike kohanimedena

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Pirita linnaosas Pirita asumis ja Merivälja asumis paiknevale supelrannale nimeks Pirita rand (lisa 1).

§ 2. Määrata Haabersti linnaosas Kakumäe asumis paiknevale supelrannale nimeks Kakumäe rand (lisa 2).

§ 3. Määrata Põhja-Tallinnas Paljassaare asumis paiknevale supelrannale nimeks Pikakari rand (lisa 3).

§ 4. Määrus jõustub 21. mail 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

 

         


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                               16. mai 2012 määruse nr 17

“Tallinna supelrandadele ametlike kohanimede määramine“

LISA 1

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                               16. mai 2012 määruse nr 17

“Tallinna supelrandadele ametlike kohanimede määramine“

LISA 2

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                               16. mai 2012 määruse nr 17

“Tallinna supelrandadele ametlike kohanimede määramine“

LISA 3

 

Toomas Sepp

Linnasekretär