Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna supelrandadele ametlike kohanimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2012 määrus number 17 [RT IV, 16.04.2013, 14]
Jõustumine:21.05.2012
Redaktsiooni kehtivus:21.05.2012 - ... [RT IV, 16.04.2013, 14]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    16. mai 2012 nr 17

 

 

 

 

 

Tallinna supelrandadele ametlike koha nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest määrata Tallinnas kasutusel olevate supelrandade nimed ametlike kohanimedena

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Pirita linnaosas Pirita asumis ja Merivälja asumis paiknevale supelrannale nimeks Pirita rand (lisa 1).

§ 2. Määrata Haabersti linnaosas Kakumäe asumis paiknevale supelrannale nimeks Kakumäe rand (lisa 2).

§ 3. Määrata Põhja-Tallinnas Paljassaare asumis paiknevale supelrannale nimeks Pikakari rand (lisa 3).

§ 4. Määrus jõustub 21. mail 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

 

         


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                               16. mai 2012 määruse nr 17

“Tallinna supelrandadele ametlike kohanimede määramine“

LISA 1

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                               16. mai 2012 määruse nr 17

“Tallinna supelrandadele ametlike kohanimede määramine“

LISA 2

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                               16. mai 2012 määruse nr 17

“Tallinna supelrandadele ametlike kohanimede määramine“

LISA 3

 

Toomas Sepp

Linnasekretär