Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2012 korraldus nr 588
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2012 korraldus number 588
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill

2012 nr

588-k

 

 

Veerenni tn 36f, 36g, 36h, 36k, 36m ja 36r maaüksuste aadresside muutmine Kesklinnas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavalitsuse 4. novembri 2009 määruse nr 79 „Tänavanimede määramine Kesklinnas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määruse number 85 „Tänavanime määramine Kesklinnas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt maaüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta maaüksuste aadressid Kesklinnas alljärgnevalt:

 1.1 Senine aadress - Veerenni tn 36f

Uus aadress - Pille tn 24

1.2 Senine aadress - Veerenni tn 36g

Katastritunnus - 78401:110:2760

Uus aadress - Pille tn 20

1.3 Senine aadress - Veerenni tn 36h

Katastritunnus - 78401:110:2590

Uus aadress - Pille tn 22

1.4 Senine aadress - Veerenni tn 36k

Katastritunnus - 78401:110:1590

Uus aadress - Tehnika tn 151

1.5 Senine aadress - Veerenni tn 36m

Katastritunnus - 78401:110:2670

Uus aadress - Tehnika tn 155

1.6 Senine aadress - Veerenni tn 36r

Katastritunnus - 78401:110:2880

Uus aadress - Tehnika tn 153

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 14. juuniks 2012.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Aleksandr Kistritsale, Korteriühistule Veerenni 36 G, Korteriühistule Veerenni 36 H, Korteriühistule Veerenni 36 M, TIVIOT WAY INVESTMENTS LIMITED'ile, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Tallinna Linnavaraametile. Korteriühistutel teavitada aadresside muutmisest kõiki korteriomanikke.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes