Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kiirabi reorganiseerimine
Tallinna Linnavalitsus 10.12.1993 määrus number 329
Jõustumine:10.12.1993
Kehtetuks tunnistamine:18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:10.12.1993 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

 

 

                    TALLINNA LINNAVALITSUS

 

                          M Ä Ä R U S

 

 

 

Tallinn                               10. detsember 1993 nr 329

 

 

 

Tallinna Kiirabi

reorganiseerimine

 

 

Lähtudes kiirabilise teenindamise parandamise vajadustest

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Reorganiseerida Tallinna Kiirabi ning tema struktuuriüksus -

dispetserteenistus - liita Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametiga

alates 1. aprillist 1994.

 

2. Tallinna Kiirabi peaarstil (Aleksander Moistus) üle anda ja

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti direktoril (Mati Riipulk)

vastu võtta varad ja varalised kohustused.

Vastav akt esitada kinnitamiseks hiljemalt 3. märtsiks 1994.

 

3. Tallinna Kiirabi peaarstil (Aleksander Moistus) koos

Tuletõrje- ja Päästeameti direktoriga (Mati Riipulk) otsustada

dispetserteenistuse töötajate ülemineku võimalusi tööle Tallinna

Tuletõrje- ja Päästeametisse.

 

4. Tallinna Kiirabi peaarstil (Aleksander Moistus) ja Tuletõrje-

ja Päästeameti direktoril (Mati Riipulk) esitada ettenähtud

korras ettepanekud käesolevast määrusest tulenevate muudatuste

sisseviimiseks vastavatesse põhimäärustesse.

 

5. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna abilinnapeadele

Viktor Andrejevile ja Kalju Leppikule.

 

6. Käesolev määrus jõustub vastuvõtmise ajast.

 

 

 

Jaak Tamm

Linnapea

                                   Toomas Sepp

                                   Linnasekretär