Tallinna Linnavalitsus 11.04.2012 korraldus number 492.
Pärnu mnt 424 endise kinnistu nr 621 N maa osaline tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 29.03.2087

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine