Tallinna Linnavalitsus 11.04.2012 korraldus number 492.
Pärnu mnt 424 endise kinnistu nr 621 N maa osaline tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 29.03.2087

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Pärnu mnt 424 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 621 N maa osaline mittetagastamine Tlv k 872 16.05.2007
2 Pärnu mnt 424 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja osaline ostueesõigusega erastamine Tlv k 873 16.05.2007