Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine INTERREG IV C välisprojektis "Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale
Tallinna Linnavolikogu 05.04.2012 otsus number 42
Redaktsiooni kehtivus:05.04.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. aprill 2012 nr 42

 

 

 

 

Osalemine INTERREG IV C välisprojektis “Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R”, oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisprojektides osalemise kord” § 6 lg 2 p 1, § 9 lg 1 p 1 ja § 10 lg 2 alusel

 

 

     

1. Osaleda lihtpartnerina INTERREG IV C välisprojektis “Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R” (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Keskkonnaamet, registrikood 75032325, aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn.

3. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 2,1 mln eurot ja Tallinna poolse eelarvega summas 74 814 eurot, millest välistoetus moodustab 63 592 eurot ja Tallinna linna omafinantseerimine 11 222 eurot.

5. Nõustuda projekti sildfinantseerimisega Tallinna Keskkonnaametile kogusummas 63 592 eurot (sh 2012. aastal summas 19 248 eurot, 2013. aastal summas 25 739 eurot ning 2014. aastal summas 18 605 eurot).

6. Tallinna linna omafinantseering jaguneb aastate lõikes järgmiselt: 2012. aastal 3397 eurot, 2013. aastal 4542 eurot ja 2014. aastal 3283 eurot. Tallinna linna 2012. aasta omafinantseering kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Keskkonnaametile ette nähtud eelarvepositsiooni “Keskkonnaprogrammid” vahenditest.

7. Tallinna Keskkonnaametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide osakonnale ja finantsteenistusele.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees