Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)
Tallinna Linnavalitsus 21.03.2012 korraldus number 427
Redaktsiooni kehtivus:21.03.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. märts

2012 nr

427-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise kord“ punktide 3, 5.4, 14, 15 ja 17 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi liikluskorraldusvahendid ja väheväärtuslik vara vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 21. märtsi 2012

korralduse nr 427-k

LISA

 

Tallinna Transpordiametile üleantavad liikluskorraldusvahendid ja väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Jrk

Varade nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

nr.

 

 

 

eurodes

 

 

  Ranniku tee kõnnitee lõigus (Merivälja tee- Jugapuu tee)

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Betoonelemendid kergliiklustee eraldamiseks (kollane)

m

315

7 598,36

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

7 598,36

 

 

 Peterburi teel Vesse viadukti deformatsioonivuukide ja riigli remont

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Põrkepiirde lisapostid

tk

14

1 728,97

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

1 728,97

 

 

   Härma tänava ja Pinna tn 21 vaheline kõnnitee (II mkr B2 kv)

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Kollased betoonelemendid

m

113

3 073,03

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

3 073,03

 

 

   Randvere tee kergliiklustee (Pärnamäe tee - linna piir)

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

4

226,97

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

226,97

 

 

Vaablase tänav (Mooni tn - Sõpruse pst)

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

3

307,08

 

2

Täissilindrilised postid

tk

9

660,88

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

967,96

 

 

Eemaldatavad tõkispostid

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

1

K. Kärberi tn 4 ees

tk

3

1 251,07

 

2

Rocca al Mare rannapromenaad

tk

3

1 251,07

 

3

Rannamõisa tee (linnapiiril kergliiklustee ääres)

tk

3

1 251,07

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

9

3 753,21

 

 

Astangu  tänav 24 remont

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Betoonpätsid

tk

16

1 056,40

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

1 056,40

 

 

   Rannamõisa tee kergliiklustee (Printsu tee - linna piir)

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärk märgipostiga

tk

1

89,70

 

2

Liiklusmärgid (torupiirdel)

tk

4

61,36

 

3

Liiklusmärgi nr 687 kujutisega kleebised

tk

10

180,06

 

4

Torupiire (kahe toruga)

m

110

3 233,89

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

3 565,01

 

 

   Pirita tee ja Rummu tee ristmiku rekonstrueerimine

 

 

 

 

1

Autobussi ootekoda

 

 

 

 

 

Ootekoda

tk

1

2 334,21

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

10

73,36

 

3

Tsingitud portaal 14,75m konsool 5,0m

tk

1

3 734,74

 

4

Tsingitud portaal 15,15m

tk

1

3 734,74

 

5

Tsingitud portaal 13,30m

tk

1

3 534,67

 

6

Jalakäijate torupiire

m

243,7

5 688,48

 

7

0- suurusgrupi liiklusmärgid

tk

37

863,66

 

8

I- suurusgrupi liiklusmärgid

tk

63

2 773,05

 

9

II- suurusgrupi liiklusmärgid

tk

19

1 710,64

 

10

Jalakäijate eeltähis

tk

6

1 000,38

 

 

Liikluskorraldusvahendid ja ootekoda kokku:

 

 

25 447,92

 

 

Foorid

 

 

 

 

11

Fooripea Futur LED3 nr.3xØ210 Standard

tk

16

33 873,28

 

12

Fooripea Futur LED3 nr.3xØ210 Standard (jalgratas, jalakäija)

tk

6

12 233,97

 

13

Fooripea Futur LED3 nr.3xØ210 Standard (ühistransport)

tk

4

10 294,34

 

14

Foorikontroller ITC-2 (10SG, IOC,DET,NET,base) FJK1

tk

1

32 545,60

 

15

Jalakäija väljakutsenupp-summer TS-903F

tk

4

4 401,66

 

16

Videoandur TrafiCam (VAI-4)

tk

4

13 897,57

 

 

Foorid kokku:

 

 

107 246,42

 

 

Objekt kokku:

 

 

132 694,34

 

 

   Kultuurikilomeetri kergliiklustee vanal raudteetammil (Logi tn - Tööstuse tn)

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Jalakäijate kahekordse torupiire 

m

100

2 334,21

 

2

Tsinktorust käsipuud (Ø 40mm)

m

16

3 076,36

 

3

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

17

634,91

 

4

0-suurusgrupi liiklusmärgid

tk

20

500,19

 

5

I-suurusgrupi liiklusmärgid

tk

30

1 220,46

 

6

Tekstiga märgid, eridisainiga suunaviidad

tk

12

528,20

 

7

Piirdepost "piketipost" betoonist (15x15cm, H=45cm, nummerdatud)

tk

93

2 294,87

 

8

Piirdepost betoonist (15x15cm, H=90cm, nummerdatud)

tk

128

4 012,18

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

14 601,37

 

 

Ehitajate tee 23 esised parkimiskohad

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

1

Liiklusmärgi postid

tk

10

385,70

 

2

Liiklusmärgid

tk

21

552,39

 

3

Püstmärgis 688a/b

tk

4

72,49

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

1 010,58

 

 

    Akadeemia tee ja Paldiski mnt vaheline kergliiklustee vanal raudteetammil

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärkide postid

tk

24

966,24

 

2

liiklusmärkide postid sh postid betoonpoolkeradel

tk

1

27,13

 

3

betoonist poolkerad

tk

4

214,38

 

4

I-grupi liiklusmärgid

tk

30

1 349,90

 

5

0-grupi liiklusmärgid

tk

57

1 591,08

 

6

Torupiirded

m

153

3 910,10

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

8 058,83

 

 

 Valdeku tänava kergliiklustee

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

I-grupi liiklusmärgid

tk

66

2 364,95

 

2

0-grupi liiklusmärgid

tk

54

2 160,48

 

3

Tsingitud liiklusmärgipostid koos vundamentidega

tk

43

2 122,13

 

4

Torupiire (betoonist tugijalgadel )

m

57

1 672,63

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

8 320,20

 

 

Autobussi ootekojad

 

 

 

 

1

Ootekojad

tk

5

10 003,77

 

 

Valdeku tn kokku:

 

 

18 323,97

 

 

Viljandi maantee kergliiklustee

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

I-grupi liiklusmärgid

tk

46

1 648,30

 

2

0-grupi liiklusmärgid

tk

22

880,20

 

3

Tsingitud liiklusmärgipostid koos vundamentidega

tk

97

4 787,14

 

4

Torupiire (betoonist tugijalgadel )

m

77

2 259,52

 

5

Betoonpätsid

tk

2

92,03

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

9 667,19

 

 

   Vormsi tn 4 juurdepääsutee ja parkla Lasnamäe VII mkr kvartal A3

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

15

544,29

 

2

Liiklusmärgipostid

tk

4

200,49

 

3

Kahekordne torupiire

m

20

615,25

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

1 360,03

 

 

Tondiraba jalakäijate tunnel

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid (1-grupp)

tk

4

269,01

 

2

Liiklusmärgid (I-grupp, osutusmärgid nr  543, 433 ja künnist tähistavad nr 688a, 688b)

tk

12

940,19

 

3

Liiklusmärkide tsingitud teraspostid Ø57 mm

tk

2

129,50

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

1 338,71

 

 

   Viljandi mnt 21 juures kergliiklustee ja Valdeku tänava laiendid

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

I-grupi liiklusmärgid

tk

37

1 930,48

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

33

2 066,12

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

3 996,60

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

3

Betoonist teetõkked Valdeku tänaval

tk

20

626,10

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

626,10

 

 

Õismäe tee 1, 3 ja 9 esised teed, Õismäe I kvartal

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

1

Betoonist eralduspätsid

tk

40

1 502,64

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

1 502,64

 

 

Randvere tee (Kummeli tee - linna piir)

 

 

 

 

 

Autobussipaviljonid

 

 

 

 

1

Autobussiootepaviljonid

tk

3

6 892,96

 

 

Autobussipaviljonid kokku:

 

 

6 892,96

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

31

1 984,28

 

3

Tsingitud konsool

tk

1

2 287,77

 

4

Jalakäijate torupiire

m

66

2 756,97

 

5

Liiklusmärgid

tk

147

8 062,17

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

15 091,19

 

 

Foorid

 

 

 

 

6

Fooripea 3x210 Futur LED3 Futura 42v

tk

18

13 691,93

 

7

Fooripea 3x210 Futur LED3 Futura 42v (jalgratas jalakäija)

tk

8

6 085,31

 

8

Fooripea 2x210 FuturLED3 Futura 42v

tk

8

4 039,18

 

9

Foorikontroller ITC-2 (12SG, IOC, NET, base, GSM modem)

tk

1

22 442,39

 

10

Fooripost TV-kinnitamise võimalusega 10 m kõrgusel

tk

3

1 371,22

 

11

Fooripost TV-kinnitamise võimalusega 6 m kõrgusel

tk

3

967,54

 

12

Foorikonsoolpost (konsooli pikkus 3,0 m)

tk

2

2 488,89

 

13

Fooriportaal (9,5m) vundamendiga (2 TV-kinnitust)

tk

2

7 035,21

 

14

Jalakäijate väljakutse nupp

tk

12

11 690,54

 

15

Kaablid

m

1233

14 913,39

 

16

Foorikaev Ø 700mm kaanega

tk

5

2 558,77

 

17

Sidekaabel VMOHBU 5x2x0,5

m

20

778,45

 

18

Plasttoru kollane Ø75mm

m

576,64

11 480,89

 

 

Foorid kokku:

 

 

99 543,71

 

 

Kergliiklustee liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

19

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

2

222,98

 

20

Liiklusmärgid

tk

12

945,45

 

21

Jalakäijate torupiire

m

21

1 146,72

 

 

Kergliiklustee liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

2 315,15

 

 

Randvere tee kokku:

 

 

123 843,02

 

 

Õismäe tee väike sisering

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

1

I-suurusgrupi liiklusmärgid

tk

10

469,58

 

2

200 mm tsingitud liiklusmärgipostid

tk

10

404,88

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

874,46

 

 

Puhangu tn 53 parkimiskohad

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid (väheväärtuslik vara)

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

4

169,63

 

2

Liiklusmärgipostid

tk

2

95,42

 

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

265,05

 

 

Sõle tn 43, 45, 47, 47a, Ehte tn 3a

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

23

1 252,20

 

2

Liiklusmärgi tsingitud teraspostid 

tk

5

260,88

 

3

Torupiire helkuriribaga betoonalusel

m

41

1 497,42

 

 

Liikluskorraldusvahendid kokku:

 

 

3 010,50

 

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

11 925,72

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendite põhivara:

 

 

331 217,57

 

 

Kokku üleantav väheväärtuslik ja põhivara:

 

 

343 143,29

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär