Tallinna Linnavalitsus 14.03.2012 korraldus number 364.
Linnamaale valitseja määramine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine