Tallinna Linnavalitsus 14.03.2012 korraldus number 364.
Linnamaale valitseja määramine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998