Linnamaale valitseja määramine

Tallinna Linnavalitsus 14.03.2012 korraldus number 364

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2021 - ...
REDAKTSIOON:
Tlv k 21.12.2020 nr 1415, jõustumine 01.01.2021

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. märts

2012 nr

364-k

 

 

Linnamaale valitseja määramine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ punktide 5, 10 ja 12 alusel

 

 

         

 

1. (Kehtetu  - Tlv k 21.12.2020 nr 1415, jõustumine 01.01.2021)

 

2. Määrata Kristiine Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis olevate katastriüksuste valitsejaks:

2.1 aadress: Energia tn 2b;

katastritunnus: 78407:703:0068;

pindala: 3753 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 14 860 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 18. novembri 2011 maatüki maksustamishinna õiendile nr 925;

2.2 aadress: Energia tn 6c;

katastritunnus: 78407:703:0067;

pindala: 730 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 2 890 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 18. novembri 2011 maatüki maksustamishinna õiendile nr 926.

 

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet Tallinna linna omandis olevate katastriüksuste valitsejaks:

3.1 aadress: Filtri tee 9;

katastritunnus: 78401:116:0063;

pindala: 3990 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 35 710 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 12. oktoobri 2011 maatüki maksustamishinna õiendile nr 830;

3.2 aadress: Johann Voldemar Jannseni tänav T3;

katastritunnus: 78404:407:0163;

pindala: 15256 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 64 380 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 15. märtsi 2011 maatüki maksustamishinna õiendile nr 258;

3.3 aadress: Kõdra tee T1;

katastritunnus: 78402:203:0425;

pindala: 731 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 2 240 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 10. oktoobri 2011 maatüki maksustamishinna õiendile nr 820;

3.4 aadress: Kõdra tee T2;

katastritunnus: 78402:203:0424;

pindala: 1292 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 3 970 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 16. novembri 2011 maatüki maksustamishinna õiendile nr 919;

3.5 aadress: Lossi tänav T3;

katastritunnus: 78405:502:0247;

pindala: 402 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 1 700 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 29. märtsi 2011 maatüki maksustamishinna õiendile nr 295;

3.6 aadress: Peterburi tee T7;

katastritunnus: 78403:313:0031;

pindala: 190271 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 681 170 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 29. veebruari 2012 maatüki maksustamishinna õiendile nr 125;

3.7 aadress: Pärnamäe tee T16;

katastritunnus: 78402:203:0417;

pindala: 949 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 2 910 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 10. oktoobri 2011 maatüki maksustamishinna õiendile nr 819.

 

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile, Kristiine Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Kommunaalametile.

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär