Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 29.02.2012 määrus number 9 [RT IV, 16.04.2013, 34]
Jõustumine:05.03.2012
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2012 - ... [RT IV, 16.04.2013, 34]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     29. veebruar 2012 nr 9

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2007 otsusega nr 35 kehtestatud „Hiiu-Suurtüki tn, Vääna tn ja endise raudteetammi vahelise kvartaliosa detailplaneeringust“

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Määrata Nõmme linnaosas Hiiu asumis Hiiu-Suurtüki tn, Vääna tn ja endise raudteetammi vahelise kvartaliosa detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Lõvi tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine vastavalt tänava väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 5. märtsil 2012.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                        29. veebruari 2012 määruse nr 9

“Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“

LISA

 

Lõvi tänava skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär