Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 29.02.2012 määrus number 8
jõustumine 05.03.2012

Redaktsiooni kehtivus 05.03.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     29. veebruar 2012 nr 8

 

 

 

 

 

Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel, tulenevalt linnaelaniku ettepanekust ja asjaolust, et Õllepruuli tänav on osaliselt säilinud

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Taastada Kesklinnas Tõnismäe asumis Õllepruuli tänava nimi vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 13. juuni 1958 otsuse nr 199 „Tallinna tänavate nimetuste kohta“ lisa 2 „Seoses linna planeerimisega likvideeritud Tallinna linna tänavate nimekirjast kustutatud tänavad“ B-osa punkt 2, millega kustutati Tallinna tänavate nimekirjast Õllepruuli tänav ja määrati ainsale Õllepruuli tänaval nr 6 olevale majale uueks aadressiks Tuvi 14b.

§ 3.  Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine.

§ 4.  Määrus jõustub 5. märtsil 2012.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                        29. veebruari 2012 määruse nr 8

“Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas“

LISA

 

Õllepruuli tänava skeem

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär