Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 29.02.2012 määrus number 8 [RT IV, 16.04.2013, 58]
Jõustumine:05.03.2012
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2012 - ... [RT IV, 16.04.2013, 58]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     29. veebruar 2012 nr 8

 

 

 

 

 

Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel, tulenevalt linnaelaniku ettepanekust ja asjaolust, et Õllepruuli tänav on osaliselt säilinud

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Taastada Kesklinnas Tõnismäe asumis Õllepruuli tänava nimi vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 13. juuni 1958 otsuse nr 199 „Tallinna tänavate nimetuste kohta“ lisa 2 „Seoses linna planeerimisega likvideeritud Tallinna linna tänavate nimekirjast kustutatud tänavad“ B-osa punkt 2, millega kustutati Tallinna tänavate nimekirjast Õllepruuli tänav ja määrati ainsale Õllepruuli tänaval nr 6 olevale majale uueks aadressiks Tuvi 14b.

§ 3.  Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine.

§ 4.  Määrus jõustub 5. märtsil 2012.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                        29. veebruari 2012 määruse nr 8

“Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas“

LISA

 

Õllepruuli tänava skeem

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär