Astangu tn 19b maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 29.02.2012 korraldus number 286

Redaktsiooni kehtivus 29.02.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 14.02.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.