Tallinna Linnavalitsus 29.02.2012 korraldus number 286.
Astangu tn 19b maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 14.02.2087

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Endise maaüksuse "Luha nr 3" maa osaline kompensatsiooni määramine Tlv k 176 08.02.2012
2 Endise maaüksuse "Luha nr 3" maa osaline mittetagastamine Tlv k 1298 24.08.2011
3 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
4 Astangu tn 19a maa osaline tagastamine Tlv k 1606 16.08.2006
5 Paldiski mnt 132 maa osaline tagastamine Tlv k 717 19.04.2006
6 Astangu tn 7, Astangu tn 19 ja Paldiski mnt 229b maa osaline tagastamine Tlv k 376 01.03.2006