Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme linnaosa parkide nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2012 määrus number 6
Jõustumine:27.02.2012
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     22. veebruar 2012 nr 6

 

 

 

 

 

Nõmme linnaosa parkide nimede määramine ja muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 7 lg 2 p 1, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Nõmme linnaosas Nõmme asumis paiknevale pargile nimeks Ravila park (lisa 1).

§ 2. Muuta Nõmme linnaosas Nõmme Linnavolikogu 25. mai 1937 otsusega määratud parkide nimed järgmiselt:

1) osaliselt Hiiu asumis ja osaliselt Kivimäe asumis paikneva Vaikse puiestiku nimi asendada nimega Sanatooriumi park (lisa 2);

2) Nõmme asumis paikneva Valdeku puiestiku nimi asendada nimega Valdeku park (lisa 3).

§ 3. Määrus jõustub 27. veebruaril 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taavi Aas

 

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                        22. veebruari 2012 määruse nr 6

“Nõmme linnaosa parkide nimede määramine ja muutmine“

LISA 1

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                        22. veebruari 2012 määruse nr 6

“Nõmme linnaosa parkide nimede määramine ja muutmine“

LISA 2

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                        22. veebruari 2012 määruse nr 6

“Nõmme linnaosa parkide nimede määramine ja muutmine“

LISA 3

 

Toomas Sepp

Linnasekretär