Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Sõjamäe tn 27a, 27b, 27d ja 27e katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2012 korraldus number 273
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  22. veebruar  2012 nr 273-k

 

 

Suur-Sõjamäe tn 27a, 27b, 27d ja 27e katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1, lg 2 p 1 ja lg 6, § 54 lg 1 ja lg 2 p-de 1 ja 2, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2011 määrusega nr 80 „Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuste aadressid Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Suur-Sõjamäe tn 27a

Katastritunnus - 78403:314:0160

Kinnistusregistri registriosa - 1631601

Uus aadress - Ruunaoja tänav 1

1.2 Senine aadress - Suur-Sõjamäe tn 27b

Katastritunnus - 78403:314:2340

Kinnistusregistri registriosa - 5525001

Uus aadress - Ruunaoja tänav 2

1.3 Senine aadress - Suur-Sõjamäe tn 27d

Katastritunnus - 78403:314:0150

Kinnistusregistri registriosa - 4300301

Hoonestusõiguse registriosa - 24995401

Uus aadress - Ruunaoja tn 4

1.4 Senine aadress - Suur-Sõjamäe tn 27e

Katastritunnus - 78403:314:1920

Kinnistusregistri registriosa - 4300401

Hoonestusõiguse registriosa - 25618101

Uus aadress - Ruunaoja tn 3

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 16. aprilliks 2012.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks aktsiaseltsile Esmar, Aktsiaseltsile AB Transportgrupp, Mari Toolile, OÜ-le BALTPLAST, Aktsiaseltsile Eesti Post, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.  

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär