Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tlv m 06.04.2011 nr 52
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 29.09.2010 nr 1464
Akt viitab
 
Tvk m 16.10.2008 nr 33
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 15.01.2014 nr 33
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2012 korraldus number 160
Redaktsiooni kehtivus: - 15.01.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 15.01.2014 nr 33

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar

2012 nr

160-k

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  16. oktoobri 2008 määruse nr 33 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p-ga 3

 

 

 

         

1. Kehtestada alates 10. veebruarist 2012 Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu ühele inimesele järgmiselt:

                                                         Hind käibemaksuta                Hind käibemaksuga

                                                                                                        (käibemaksumäär 20%)

1.1 8 akadeemilist tundi                  16,67 eurot                             20 eurot

1.2 4 akadeemilist tundi                  8,33 eurot                               10 eurot

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 korraldus nr 1464-k „Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär