Roo tn 21a maa kompensatsiooni määramine

Tallinna Linnavalitsus 01.02.2012 korraldus number 138

Redaktsiooni kehtivus 01.02.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 17.01.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.