Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 25.01.2012 määrus number 5 [RT IV, 16.04.2013, 30]
Jõustumine:30.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:30.01.2012 - ... [RT IV, 16.04.2013, 30]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     25. jaanuar 2012 nr 5

 

 

 

 

 

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 2.2.3, 3.4, 4.2 alusel, tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 otsusest nr 206 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele“ ja vastavalt linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ning Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1) Väike-Ameerika tänaval, Tallinna Tehnikakõrgkooli ees, enne Pärnu maantee ristmikku paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Uus Maailm vastavalt määruse lisale 1;

2) Paljassaare põigus, Paljassaare põik 11a tööstushoone piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Paagi vastavalt määruse lisale 2;

3) Tehnika tänava pikendusel, enne Kaitseväe kalmistut paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Veskiposti vastavalt määruse lisale 3;

4) Narva maanteel, Loopealse asumi piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Loopealse vastavalt määruse lisale 4.

§ 2. Muuta ühissõidukipeatuste senised nimed ja määrata uued nimed järgmiselt:

1) Narva maanteel Tallinna Ülikooli ees paikneva trammipeatuse senine nimi F. R. Kreutzwaldi asendada nimega Tallinna Ülikool;

2) Vabaõhumuuseumi teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Selja asendada nimega Õismäe raba;

3) Pirita teel paikneva autobussiliini nr 5 peatuse senine nimi Lillepi asendada nimega Lillepi park;

4) Vesse kaubanduskvartalis paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Elcoteq II asendada nimega Silde.

§ 3. Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus ajalehes, milles linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

§ 4. Määrus jõustub 30. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

25. jaanuari 2012 määruse nr 5

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 1

 

Ühissõidukipeatuse Uus Maailm paiknemise skeem

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

25. jaanuari 2012 määruse nr 5

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 2

 

Ühissõidukipeatuse Paagi paiknemise skeem

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

25. jaanuari 2012 määruse nr 5

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 3

 

Ühissõidukipeatuse Veskiposti paiknemise skeem

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

25. jaanuari 2012 määruse nr 5

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 4

 

Ühissõidukipeatuse Loopealse paiknemise skeem

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär