Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Turgude nõukogu liikmete nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2011 korraldus number 2063
Jõustumine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - 23.11.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tlv k 23.11.2016 nr 1755

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember

2011 nr

2063-k

 

 

Tallinna Turgude nõukogu liikmete nimetamine

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 133 „Tallinna Turgude põhimäärus“ § 5 lõike 6 alusel

 

 

1. Nimetada Tallinna Ettevõtlusameti hallatava asutuse Tallinna Turud nõukogu liikmeteks:

Nõukogu esimees:       Arvo Sarapuu              abilinnapea

Nõukogu liikmed:       Erki Korp                    Nõmme linnaosa vanem

Helle Kalda                 Mustamäe linnaosa vanem

Olga Ivanova              Lasnamäe linnaosa vanem

Karin Tammemägi       Põhja-Tallinna vanem

Vello Ervin                  Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhtaja

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks hallatavale asutusele Tallinna Turud ja punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2012.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär