Teaduspargi tn 3c maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 28.12.2011 korraldus number 2029

Redaktsiooni kehtivus 28.12.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 14.12.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.