Tallinna Linnavalitsus 28.12.2011 korraldus number 2029.
Teaduspargi tn 3c maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 14.12.2086

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine