Tallinna Linnavalitsus 28.12.2011 korraldus number 2029.
Teaduspargi tn 3c maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 14.12.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas Tvk o 100 29.05.2008
2 Kadaka pst 167A maa tagastamine Tlv k 437 30.01.1998 30.01.1998
3 Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine Tlv k 4577 21.11.1997 21.11.1997
4 Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine Tlv k 4578 21.11.1997 21.11.1997
5 Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine Tlv k 4434 14.11.1997 14.11.1997
6 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
7 Linnavalitsuse 14.03.97 korralduse nr 718-k osaline muutmine(Kopli talu maa tagastamine) Tlv k 1930 16.06.1997 16.06.1997
8 Linnavalitsuse 31.jaanuari 1997 korralduse nr 203-k osaline muutmine (Endise "Kopli talu") Tlv k 1555 23.05.1997 23.05.1997
9 Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine Tlv k 1364 09.05.1997 09.05.1997
10 Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine Tlv k 718 14.03.1997 14.03.1997
11 Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine Tlv k 203 31.01.1997 31.01.1997
12 Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine Tlv k 10 10.01.1997 10.01.1997
13 Mäealuse tn 2b asuva endise Kopli talu maa osaline tagastamine Tlv k 722 06.05.2009
14 Teaduspargitn 17a asuva endise Kopli talu maa osaline tagastamine Tlv k 1292 06.08.2008