Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede levialade muutmine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2011 määrus number 136
Jõustumine:02.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:02.01.2012 - ...

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  28. detsember 2011 nr 136

 

 

 

 

 

Tänavanimede levialade muutmine Pirita linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 16. novembri 2011 korraldusega nr 1776-k kehtestatud „Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringust“ ning vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2001 määruse nr 86 „Tänavanimede määramine Pirita linnaosas“ punktiga 4.1 Pirita linnaosas Mähe asumis määratud Võsa tee leviala ning pikendada sama määruse punktiga 4.2 määratud Padriku tee kulgu Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu alusel vastavalt lisale.

§ 2.  Asendada Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2001 määruse nr 86 „Tänavanimede määramine Pirita linnaosas“ punktis 4 nimetatud lisa 4 käesoleva määruse lisaks oleva tänavate levialade skeemiga.

§ 3.  Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine vastavalt uue tänavalõigu väljaehitamise ajaks.

§ 4.  Määrus jõustub 2. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

28. detsembri 2011 määruse nr 136

“Tänavanimede levialade muutmine Pirita linnaosas“

LISA  

Padriku tee ja Võsa tee levialade skeem

 

 

 

                              

 

Toomas Sepp

Linnasekretär