Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 määrus number 135
jõustumine 26.12.2011

Redaktsiooni kehtivus 26.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     21. detsember 2011 nr 135

 

 

 

 

 

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 2.2.3, 3.4, 4.2 alusel ja vastavalt linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ning Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1)      Laagna teel, kaubanduskeskuse Bauhaus ees paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Sabatähe vastavalt määruse lisale 1;

2)      Tulika tänaval, Taksopargi ja Koskla tänava ristmike vahel paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Taksopark vastavalt määruse lisale 2;

3)      Pirita teel, enne Rummu tee ristmikku, Pirita Selveri kõrval paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Rummukõrtsi vastavalt määruse lisale 3;

4)      Rannamõisa teel, Pikaliiva tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Pikaliiva vastavalt määruse lisale 4;

5)      Narva maanteel, Meeliku tänava läheduses paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Meeliku vastavalt määruse lisale 5.

§ 2. Muuta ühissõidukipeatuste senised nimed ja määrata uued nimed järgmiselt:

1)      Kloostrimetsa teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Motoklubi asendada nimega Teletorn;

2)      Rannamõisa teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Pikaliiva asendada nimega Räga;

3)      Vabaõhumuuseumi teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Õismäe asendada nimega Merirahu;

4)      Raadiku tänaval paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Raadiku asendada nimega Raadikusilla.

§ 3. Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus ajalehes, milles linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

§ 4. Määrus jõustub 26. detsembril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 1

 

Ühissõidukipeatuse Sabatähe paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 2

 

Ühissõidukipeatuse Taksopark paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 3

 

Ühissõidukipeatuse Rummukõrtsi paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 4

 

Ühissõidukipeatuse Pikaliiva paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 5

 

Ühissõidukipeatuse Meeliku paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär