Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 määrus number 135
Jõustumine:26.12.2011
Redaktsiooni kehtivus:26.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     21. detsember 2011 nr 135

 

 

 

 

 

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 2.2.3, 3.4, 4.2 alusel ja vastavalt linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ning Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1)      Laagna teel, kaubanduskeskuse Bauhaus ees paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Sabatähe vastavalt määruse lisale 1;

2)      Tulika tänaval, Taksopargi ja Koskla tänava ristmike vahel paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Taksopark vastavalt määruse lisale 2;

3)      Pirita teel, enne Rummu tee ristmikku, Pirita Selveri kõrval paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Rummukõrtsi vastavalt määruse lisale 3;

4)      Rannamõisa teel, Pikaliiva tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Pikaliiva vastavalt määruse lisale 4;

5)      Narva maanteel, Meeliku tänava läheduses paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Meeliku vastavalt määruse lisale 5.

§ 2. Muuta ühissõidukipeatuste senised nimed ja määrata uued nimed järgmiselt:

1)      Kloostrimetsa teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Motoklubi asendada nimega Teletorn;

2)      Rannamõisa teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Pikaliiva asendada nimega Räga;

3)      Vabaõhumuuseumi teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Õismäe asendada nimega Merirahu;

4)      Raadiku tänaval paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Raadiku asendada nimega Raadikusilla.

§ 3. Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus ajalehes, milles linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

§ 4. Määrus jõustub 26. detsembril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 1

 

Ühissõidukipeatuse Sabatähe paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 2

 

Ühissõidukipeatuse Taksopark paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 3

 

Ühissõidukipeatuse Rummukõrtsi paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 4

 

Ühissõidukipeatuse Pikaliiva paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

21. detsembri 2011 määruse nr 135

“Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine“

LISA 5

 

Ühissõidukipeatuse Meeliku paiknemise skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär