Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 määrus number 132.
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine