Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 määrus number 132.
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Tlv m 28 14.03.2011 21.03.2011 RT IV, 10.02.2016, 24