Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 korraldus nr 2020
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 korraldus number 2020
Jõustumine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember

2011 nr

2020-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korralduse 1678-k „Tallinna Linnaarhiivi teenuste hinnakirja kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 33 kinnitatud "Tallinna Linnaarhiivi põhimääruse" p-dega 2.1.11,  2.1.17 ja 4.4.4 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

 

 

1. Täiendada Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korralduse nr 1678-k „Tallinna Linnaarhiivi teenuste hinnakirja kehtestamine“ punkti 1 punktidega 1.4 kuni 1.8 ja sõnastada need järgmiselt:

„1.4

Uurimistöö ja isikliku teabevajaduse eesmärgil esitatud päringule vastamine

5,85 eurot

1.5

Paberkoopia valmistamine:

 

1.5.1

arhivaalist A4-formaadis lehele (must-valge)

0,38 eurot

1.5.2

arhivaalist A3-formaadis lehele (must-valge)

0,58 eurot

1.5.3

arhivaalist A4-formaadis lehele (värviline)

1,28 eurot

1.5.4

arhivaalist A3-formaadis lehele (värviline)

2,56 eurot

1.5.5

trükisest A4-formaadis lehele (must-valge)

0,13 eurot

1.5.6

trükisest A3-formaadis lehele (must-valge)

0,19 eurot

1.5.7

trükisest A4-formaadis lehele (värviline)

0,96 eurot

1.5.8

trükisest A3-formaadis lehele (värviline)

1,92 eurot

1.6

Paberkoopia tähistamine leidandmetega

0,06 eurot

1.7

Digitaalkoopia valmistamine:

 

1.7.1

digikujutis resolutsiooniga üle 300 dpi

2,24 eurot

1.7.2

digikujutis kuni A3-formaadis arhivaalist resolutsiooniga kuni 300 dpi

0,38 eurot

1.8

Digikujutise salvestamine ühele andmekandjale (CD-R, DVD-R)

2,24 eurot.“

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2012.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär