Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 korraldus number 1979.
Männiku tee 60 maa tagastamine ja tingimuste määramine maa ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 12 alusel ning Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2008 korralduse nr 1639-k kehtetuks tunnistamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 30.11.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord Tlv m 60 28.06.2006 03.07.2006
2 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
3 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997