Tallinna Linnavolikogu 15.12.2011 määrus number 42.
Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud "Tallinna linna kaevetööde eeskirja" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamine Tvk m 32 02.09.2004 09.09.2004