Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 "Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 15.12.2011 määrus number 40
Jõustumine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. detsember 2011 nr 40

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2011 määrusega nr 132Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 91 “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ muutmine“.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ paragrahvi 4 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(9) Puhkusetasu makstakse seaduses ja selle alusel vastuvõetud õigusaktidega sätestatud korras.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees