Tallinna Linnavalitsus 14.12.2011 korraldus number 1941.
Tehnika tn 27 maa tagastamine ja endise kinnistu nr 901 maa osaline mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 30.11.2086

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine