Tallinna Linnavalitsus 14.12.2011 korraldus number 1941.
Tehnika tn 27 maa tagastamine ja endise kinnistu nr 901 maa osaline mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 30.11.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Paldiski mnt 24 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks Tlv k 910 10.05.2006
2 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
3 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
4 Tehnika tn 27a ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja ostueesõigusega erastamine Tlv k 1046 01.06.2005