Tehnika tn 27 maa tagastamine ja endise kinnistu nr 901 maa osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 14.12.2011 korraldus number 1941

Redaktsiooni kehtivus 14.12.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 30.11.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.