Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2011. aasta eelarves liiniveoks autobussidega ja elektritranspordiga ettenähtud summade jaotuse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2011 korraldus number 1932
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember

2011 nr

1932-k

 

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarves liiniveoks autobussidega ja elektritranspordiga ettenähtud summade jaotuse muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 3,  Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2011 määruse nr 9 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve“ lisaga 3 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2011 määruse nr 32 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve“ lisaga 3 ning tulenevalt vajadusest suurendada Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise aktsiaseltsi finantseerimise mahtu 2011. aastal

 

 

1. Suurendada Tallinna linna 2011. aasta eelarves liiniveoks elektritranspordiga ettenähtud eelarvevahendeid 100 000 euro võrra, vähendades sama summa võrra liiniveole autobussidega ette nähtud eelarvevahendeid.

2. Tallinna Transpordiametil viia veoettevõtetega sõlmitud lepingute lisad kooskõlla punktis 1 nimetatud muudatustega.

3. Tallinna  Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär