Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tüve tn 48 katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2011 korraldus number 1911
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2011 nr 1911-k

 

 

Tüve tn 48 katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt Sirje Rauna 3. oktoobri 2011 taotlusest, aadressi korrastamise vajadusest ning asjaolust, et kastriüksusele puudub juurdepääs Tüve tänavalt ja elamu asub Linnu tee ääres

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Tüve tn 48

Katastritunnus - 78407:701:2492

Kinnistusregistri registriosa - 18527201

Uus aadress - Linnu tee 48

2. Kinnistuomanikel tagada õige aadressi numbrimärgi olemasolu elamul 1. jaanuariks 2012.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Sirje Raun´ale, Priit Pitsi´le, Kaisa Pitsi´le, Triin Pitsi´le, Aktsiaseltsile Eesti Post, Kristiine Linnaosa Valitsusele ja Maa-ameti Tallinna katastribüroole.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär