Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine 2012. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2011 korraldus number 1888
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november

2011 nr

1888-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine 2012. aastaks

 

 

 

Liiklusseaduse § 187 lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud „Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse“ p-ga 3.2.1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2012. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2011 korralduse nr 1888-k

„Parkimistasu soodustuste andmine 2012. aastaks“

                                                                                                                                                LISA

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Parkimistasu soodustus

Lubade arv

Kehtivus alates 01.01.2012 kuni 31.12.2012

 

 

1

Tallinna Linnavaraamet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

2

Tallinna Linnavaraamet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

4

31.12.2012

 

 

3

Tallinna Ettevõtlusamet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

3

31.12.2012

 

 

4

Tallinna Ettevõtlusamet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

5

31.12.2012

 

 

5

Tallinna Haridusamet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

6

Tallinna Haridusamet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

7

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

8

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

9

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

3

31.12.2012

 

 

10

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

15

31.12.2012

 

 

11

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

12

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

13

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

14

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

15

Tallinna Transpordiamet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

5

31.12.2012

 

 

16

Tallinna Transpordiamet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

15

31.12.2012

 

 

17

Tallinna Perekonnaseisuamet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

18

Tallinna Keskkonnaamet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

19

Tallinna Keskkonnaamet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

5

31.12.2012

 

 

20

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

3

31.12.2012

 

 

21

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Kindel tänav

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

22

Tallinna Kommunaalamet

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

23

Tallinna Kommunaalamet

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

13

31.12.2012

 

 

24

Põhja-Tallinna Valitsus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

25

Põhja-Tallinna Valitsus

Kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

26

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

27

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

28

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

29

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

30

Haabersti Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

31

Haabersti Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

32

Nõmme Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

33

Nõmme Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

34

Pirita Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

35

Pirita Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

36

Tallinna Kesklinna Valitsus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

9

31.12.2012

 

 

37

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kesklinn, kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

12

31.12.2012

 

 

38

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

9

31.12.2012

 

 

39

Kristiine Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

40

Sotsiaalministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

41

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

42

Põllumajandusministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

43

Rahandusministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

44

Kaitseministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

45

Keskkonnaministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

46

Välisministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

47

Justiitsministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

48

Kultuuriministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

49

Siseministeerium

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

2

31.12.2012

 

 

50

Pärnu Linnavalitsus

Tallinn

tasuta

3

31.12.2012

 

 

51

Tartu Linnavalitsus

Tallinn

tasuta

3

31.12.2012

 

 

52

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

49

31.12.2012

 

 

53

Tallinna Linnakantselei

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

3

31.12.2012

 

 

54

Tallinna linna valimiskomisjon

Kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

10

31.12.2012

 

 

55

Tallinna linna valimiskomisjon

Kesklinn, kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

56

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

57

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kesklinn, kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

9

31.12.2012

 

 

58

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

4

31.12.2012

 

 

59

Sihtasutus Tallinn 2011

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

60

Tallinna Linnateater

Kindlal tänaval

14,38 € kuu (95%)

3

31.12.2012

 

 

61

Aktsiaselts MRP Linna Liinid

Kesklinn

33,55 € kuu (85%)

1

31.12.2012

 

 

62

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts

Kesklinn

33,55 € kuu (85%)

1

31.12.2012

 

 

63

Tallinna Linnaarhiiv

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

64

Tallinna Loomaaed

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

65

Sihtasutus Õpilasmalev

Kesklinn, kindlal tänaval

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

66

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

67

Tallinna Botaanikaaed

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

68

Tallinna Linnamuuseum

Kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

69

Riigikogu Kantselei

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

5

31.12.2012

 

 

70

Riigikantselei

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

3

31.12.2012

 

 

71

Vabariigi Presidendi Kantselei

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

4

31.12.2012

 

 

72

Riigikontroll

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

73

Põhja-Eesti Päästekeskus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

74

Eesti Kirikute Nõukogu

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

75

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

76

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplik Toomkogudus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

77

Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus

Kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

78

Metropoliit Kornelius

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

79

Eesti Juudiusu Kogudus

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

80

Mittetulundusühing Mustpeade Maja

Kindlatel tänavatel

14,38 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

81

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

82

Tallinna Laste Turvakeskus

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

2

31.12.2012

 

 

83

Tallinna Toomklubi

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

84

Sihtasutus Tallinna Televisioon

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

85

Sihtasutus Tallinna Televisioon

Tallinn

71,90 € kuu (75%)

1

31.12.2012

 

 

86

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

87

Harju Maavalitsus

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

88

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Kesklinn

11,18 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

89

Ivi Eenmaa, endine linnapea

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

90

Jüri Mõis, endine linnapea

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

91

Peeter Lepp, endine linnapea

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

92

Tõnis Palts, endine linnapea

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

93

Priit Vilba, endine linnapea

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

94

Harri Lumi, endine linnapea

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

95

Tiit Vähi, endine linnavolikogu esimees

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

96

Sulev Mäeltsemees, endine linnavolikogu esimees

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

97

Maret Maripuu, endine linnavolikogu esimees

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

98

Eino Baskin, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

99

Eri Klas, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

100

Ilse (Ita) Ever, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

101

Veljo Tormis, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

102

Arvo Pärt, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

103

Juhan Paadam, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

104

Linnar Priimägi, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

105

Dmitri Demjanov, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

106

Toivo Ninnas, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

107

Vello Ilmoja, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

108

Igor Volkov, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

109

Lydia Rahula, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

110

Ilve-Teisi Remmel, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

111

Toomas Sepp, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

112

Hirvo Surva, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

113

Rein Vinni, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

114

Kersti Põldemaa, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

115

Ain Valdmann, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

116

Andres Keevallik, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

117

Boris Dubovik, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

118

Maike Parve, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

119

Matti Tarum, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

120

Teet Lainevee, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

121

Tiiu Hurt, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

122

Garik Iknojan, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

123

Iivo Nei, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

124

Mart Moosus, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

125

Charles-Villem Vallmann, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

126

Helmi Kiik (Puur), Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

127

Elmo Nüganen, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

128

Kalev Kallo, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

129

Jüri Uppin, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

130

Raimo Pullat, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

131

Heino Uuetalu, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

132

Peep Koppel, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

133

Ene Vohu, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 € kuu (95%)

1

31.12.2012

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnaõigusdirektor linnasekretäri ülesannetes