Tallinna Linnavalitsus 30.11.2011 määrus number 127.
Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine Tvk m 18 03.03.2005 10.03.2005 RT IV, 08.08.2013, 30