Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine

Tallinna Linnavalitsus 30.11.2011 määrus number 127
jõustumine 05.12.2011

Redaktsiooni kehtivus 05.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    30. november 2011 nr 127

 

 

 

 

 

Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Haabersti linnaosas paiknevatele metsadele nimed järgmiselt:

1) Haabersti asumis Haabersti mets (lisa 1);

2) Mäeküla asumis Mäeküla mets (lisa 2);

3) Veskimetsa asumis Veskimets (lisa 3);

4) Pikaliiva asumis Vikimõisa mets (lisa 4).

§ 2. Määrata Haabersti linnaosas paiknevatele rabadele nimed järgmiselt:

1) Kakumäe asumis Kakumäe raba (lisa 5);

2) Õismäe asumis Õismäe raba (lisa 6).

§ 3. Määrata Haabersti linnaosas paiknevatele randadele nimed järgmiselt:

1) Mustjõe asumis Mustjõe rand (lisa 7);

2) Tiskre asumis Tiskre rand (lisa 8).

§ 4. Määrus jõustub 5. detsembril 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 1

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 2

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 3

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 4

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 5

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                     . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 6

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 7

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                       . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 8

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes