Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2011 määrus number 127 [RT IV, 03.05.2013, 61]
Jõustumine:05.12.2011
Redaktsiooni kehtivus:05.12.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 61]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    30. november 2011 nr 127

 

 

 

 

 

Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Haabersti linnaosas paiknevatele metsadele nimed järgmiselt:

1) Haabersti asumis Haabersti mets (lisa 1);

2) Mäeküla asumis Mäeküla mets (lisa 2);

3) Veskimetsa asumis Veskimets (lisa 3);

4) Pikaliiva asumis Vikimõisa mets (lisa 4).

§ 2. Määrata Haabersti linnaosas paiknevatele rabadele nimed järgmiselt:

1) Kakumäe asumis Kakumäe raba (lisa 5);

2) Õismäe asumis Õismäe raba (lisa 6).

§ 3. Määrata Haabersti linnaosas paiknevatele randadele nimed järgmiselt:

1) Mustjõe asumis Mustjõe rand (lisa 7);

2) Tiskre asumis Tiskre rand (lisa 8).

§ 4. Määrus jõustub 5. detsembril 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 1

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 2

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 3

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 4

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 5

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                     . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 6

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 7

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                       . novembri 2011 määruse nr

“Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine“

LISA 8

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes