Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 12 // Tartu mnt 101 // Väike-Sõjamäe tn 12 // 12a katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2011 korraldus number 1810
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. november 2011 nr 1810-k

 

 

Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 12 // Tartu mnt 101 // Väike-Sõjamäe tn 12 // 12a katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 43 lg 1 ja lg 2 p 3, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja  4 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam 11. oktoobri 2011 taotlusest nr 1-9/359 ning ehitatavale Tallinna lennujaama lennukite hoolduskompleksile unikaalaadressi määramise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 12 // Tartu mnt 101 // Väike-Sõjamäe tn 12 // 12a

Katastritunnus - 78403:315:0201

Uus aadress - Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 12 // Tartu mnt 101 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 12 // 12a

2. Kinnistu omanikul tagada Väike-Sõjamäe tn 1a aadressi numbrimärgi olemasolu lennukite hoolduskompleksil ehitise valmimise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Tallinna Lennujaam, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär