Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määruse nr 13 "Tallinna 1. Internaatkooli põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.11.2011 määrus number 120
Jõustumine:14.11.2011
Redaktsiooni kehtivus:14.11.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. november

2011 nr 120

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määruse nr 13 „Tallinna 1. Internaatkooli põhimäärus“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 ja 25. augusti 2011 otsuse nr 133 „Tallinna 1. Internaatkooli nimetuse muutmine“ alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määrust nr 13 „Tallinna 1. Internaatkooli põhimäärus“ muudetakse ning pealkirjas ja §-s 1 asendatakse kooli nimetus „Tallinna 1. Internaatkool“ nimetusega „Tallinna Tondi Põhikool“.

§ 2.  Määrus jõustub 14. novembril 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes